Våra utbildningar

Vi erbjuder ett stort antal kurser och utbildningar som rör de flesta på marknaden förekommande entreprenadmaskiner, små som stora. På den här sidan finns länkar till respektive utbildning där du hittar mer information och inspiration. Kunskap är lätt att bära och många passar på att bredda sin kompetens genom våra kurser och utbildningar.

Hjullastarutbildning – Godshantering

Kurs för dig som kör hjullastare

Med denna kurs ges dokumenterad kunskap i att köra hjullastare/lastmaskin med inriktning mot godshantering. Detta med alla typer av redskap såsom skopa, gafflar plogblad, kranarm och sopvals.

Kursen består bland annat av grunder inom arbetsmiljö, säkerhet, daglig tillsyn, manövrering och förarbehörighet.

 • 2 dagar
 • En av våra mest populära utbildningar
 • Gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden

073-330 50 00

[email protected]

Hjullastare – Anläggning

Kurs för dig kör hjullastare vid anläggningsarbete

En grundlig kurs som ger personalen dokumenterad kompetens att framföra hjullastare. Beroende på deltagarnas tidigare erfarenhet kan antingen utbildning eller kompetensprov beställas.

Kursen tar upp ämnen som exempelvis arbetsmiljö, förarbehörighet, säkerhet, riskbedömning, daglig tillsyn och konstruktion. Se även öppna kurser i hjullastare och grävmaskin.

073-330 50 00

[email protected]nu

Grävmaskinsutbildning

Kurs för dig som kör grävmaskin
Grävmaskinsutbildningen är vår mest bokade och efterfrågade kurs.. Passar för dig som jobbar med grävmaskin, traktorgrävare eller grävlastare.

Kursen tar bland annat upp områden så som säkerhet, daglig tillsyn, hantering och arbetsmiljö.

 •  3 dagar
 • Arbetsmarknaden efterfrågar utbildad personal
 • Kan kombineras med andra kurser
073-330 50 00

[email protected]

Utbildning i teleskoplastare

Kurs för dig som kör teleskoplastare (Teleporter)


Under vår teleskoplastarkurs går vi bland annat igenom grunderna inom arbetsmiljö, förarbehörighet, säkerhet, konstruktion, godshantering, redskap, daglig tillsyn och manövrering.

 • Från 2 dagar (Körvana krävs)
 • Utbildning eller kompetensprov
 • Kan kombineras med kurs i hjullastare
073-330 50 00

[email protected]

Fordonsmonterad kran < 18 t/m

Under denna kurs går vi igenom grunderna inom arbetsmiljö, förarbehörighet, säkerhet, konstruktion, godshantering, redskap, daglig tillsyn, manövrering, lastkoppling, mm. Gällande fordonsmonterad kran kan vi erbjuda dig ett kompetensprov.

Fordonsmonterad kran > 18 t/m

Kurs för dig som kör fordonsmonterad kran över 18t/m

En kurs inriktad mot den tyngre kategorin av fordonsmonterade kranar dvs. de över 18t/m samt timmerbilskran. Se även vår utbildning för kranar under 18 t/m här.

Kursen tar bland annat upp säkerhet, manövrering, hantering och arbetsmiljö. Säkra lyft ingår som ett delmoment.

 • 2 dagar
 • Utbildningsintyg utfärdas efter godkänd kurs
 • Säkra lyft ingår

073-330 50 00

[email protected]

Utbildning i Mobila arbetsplattformar (Skylift, Saxlift, Bomlift)

Kurs för dig som hanterar mobila arbetsplattformar

Vår kurs på mobila arbetsplattformar sker enligt Läroplan 1 (LLP1) som detaljerat beskriver vad en liftutbildning bör innehålla.
De allra flesta fackföreningar och branschorganisationer ställer krav på att en skyliftutbildning skall vara utförd enligt LLP1.

Utbildningen kan registreras på deltagarnas ID06-kort
Se även öppna kurser i mobila arbetsplattformar.

Truckkort & truckutbildning – För alla trucktyper

Kurs för dig som kör truck

Kursen ger dig dokumenterad kunskap i att köra och hantera truck. Med denna kurs ges den kompetens som Arbetsmiljöverket kräver och som arbetsgivare har som ansvar att se till att de anställda har.Delmoment är bland annat hantering, säkerhet, daglig tillsyn, förarbehörighet och arbetsmiljö. Efter slutförd och godkänd kurs kan vi registrera detta i ID06.
 • 2 dagar
 • Utbildning enligt TLP10
 • Möter krav från Arbetsmiljöverket

073-330 50 00

[email protected]

 • 1
 • 2

Konjunkturmässigt ligger våra kurser helt rätt om man ser till Arbetsförmedlingens senaste prognos.

Arbetsförmedlingen skrev i februari 2016 följande:

Arbetsförmedlingen bedömer att anläggningsmaskinförare har goda möjligheter till arbete under det närmaste året. Den fortsatt starka byggkonjunkturen påverkar jobbmöjligheterna positivt, framför allt i storstadsregioner där flera stora bygg- och anläggningsprojekt pågår. Det utbildas för få anläggningsmaskinförare på gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram. Det finns andra utbildningsvägar för anläggningsmaskinförare, men antalet som utbildas är inte tillräckligt för att motsvara arbetsgivarnas behov. Arbetsgivarna täcker delar av behovet genom att anlita anläggningsmaskinförare från andra länder. Det förekommer också att utländska byggföretag utför arbeten i Sverige.

Jobbmöjligheterna har under lång tid varit goda för yrkesgruppen. Möjligheterna till jobb varierar över landet och är framför allt mycket goda i Stockholmsområdet där det pågår stora infrastrukturprojekt. Sammantaget bedömer Arbetsförmedlingen att det blir liten konkurrens om jobben för anläggningsmaskinförare under 2016.

Det ser med andra ord ljust ut för vår bransch och möjligheterna till ett snabbt jobb efter att ha utbildats hos oss är med andra ord stora.