Övriga utbildningar

Säkra Lyft – Utbildning för Lastkopplare, Maskinförare & Signalmän

Kurs för dig som hanterar lyftanordningar

Säkra Lyft-kursen vänder sig till lastkopplare, signalmän samt kranförare. En utbildning som krävs, enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2006:6), hos alla yrkesmän som hanterar lyftanordningar.Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud.
Säkra Lyft kan bokas över hela Sverige.
 • 1 Dag
 • Krav enl. Arbetsmiljöverket
 • För lastkopplare, signalmän, kranförare

073-330 50 00

[email protected]

Fallskydd

Kurs för dig som jobbar med fallskyddsutrustning

Utbildningen ”Fallskydd” vänder sig till personer som använder, eller kommer att använda, fallskyddsutrustning. Utöver det även arbetsledare och skyddsombud. Vi går igenom gällande lagar och arbetar för ett grundläggande säkerhetstänk.Vi är även generalagent för FALL SAFE® i Sverige och säljer därmed deras fallskyddsutrustning
 • Halvdag
 • Lagkrav
 • ID06-registreras

073-330 50 00

[email protected]

Arbete på väg

Kurs för dig som arbetar på väg

Kursen vänder sig till samtliga företag och personer som arbetar på vägar där Trafikverket och/eller kommun står som beställare.Kursen följer Trafikverkets nyaste krav och ger dokumenterad kunskap inom bland annat säkerhet och tillämpning av regler. Efter godkänt prov ges kursintyg vilket vi även kan registrera i ID06.
 • 1 Dag
 • Krav enligt Trafikverket och/eller kommun
 • För vägarbetare

073-330 50 00

[email protected]

Utsättning – Anläggning, Laser, Mätteknik

Detta är en fristående kurs där vi fördjupar oss i grunderna för utsättning, anläggning, laser och ritningsläsning. Vi anpassar kursen efter just ditt behov och lägger energin på det som du vill lära dig mer om. Vi anpassar kursens längd helt och hållet efter dina önskemål och behov.
073-330 50 00

[email protected]

Ansvar – Ansvarsutbildning för arbetsledare & skyddsombud,

Ansvarsutbildning - Arbetsledare & Skyddsombud

Halvdagsutbildning som ger deltagarna god insikt i lagar och bestämmelser kring säkerhet & ansvar på arbetsplatsen. Utbildningen vänder sig till dig som är ansvarig för personal med arbetsutrustning med särskilda risker.

 • Halvdag
 • För chefer, gruppledare, skyddsombud, fackombud m.m.
 • Kursintyg efter avslutat kurs

073-330 50 00

[email protected]