Traversutbildning

Kurs för dig som kör travers, pelarlift & telfrar

Vår kurs ger dig den dokumenterade kompetens som krävs för att på ett säkert och effektivt sätt få jobba med traverser och telfrar. Du får bland annat lära dig körteknik, manövrering, hur du kopplar olika lyftredskap på ett säkert sätt, riskanalyser och tyngdpunkter.

  • 1 dag
  • Krav från Arbetsmiljöverket
  • Säkra lyft ingår

073-330 50 00

[email protected]

Kategori:
Allmänna detaljer

Traversutbildning

Genom en grundläggande traversutbildning får de anställda den kunskap som krävs för att köra traverskran på ett säkert sätt, både för sig själv och sin omgivning. Bland de punkter som ingår finns exempelvis:

  • Lyft och lossning
  • Säkerhetsföreskrifter
  • Lagar
  • Kontroll av last och vikt
  • Skyddsutrustning

Våra traversutbildningar utgår från MA-systems utbildningsmateriel samt Förankras Lyfthandbok (ingår i priset). Utbildningen följer SS-ISO-9926-1 samt SS-ISO 23853.

Travers

ID06-auktoriserad utbildning

Vi har ID06-auktorisation och utbildningen kan registreras på ID06 Kompetensdatabas.

Krav från Arbetsmiljöverket

Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamlingar (AFS 2006:6) skall den som arbetar med travers, lyftanordningar och lyftredskap ha dokumenterad kunskap samt ha arbetsgivarens skriftliga körtillstånd. Det gäller oberoende bransch eller last. Denna utbildning blir därmed en väg att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav.

Målgrupp

Utbildningen är för dig som kommer att jobba med traverskran, telfers eller pelarlift.  Dessutom vänder den sig till dig som är arbetsledare eller skyddsombud. Denna utbildning genomförs på företagets arbetsplats och anpassas därmed utifrån de gällande förhållandena.

Maskinutbildning.nu

Kunskap på väg …
[email protected]

073-330 50 00

Kolla gärna in oss på våra sociala medier, sök bara på “Maskinutbildning.nu”

Utbildning – Kompetensprov – Validering

Utbildningsintyg

Efter godkänd utbildning erhåller du ett s.k. ”traverskort”.
Utbildningsintyget är ett bevis för grundutbildning för de traverstyper som använts i utbildningen, dessa är angivna på utbildningsintyget.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att föraren har tillräckliga kunskaper och rätt utbildning för de olikatraverstyperna.

Vad tycker kursdeltagare?
Mikael Edlund, platschef D.A. Mattsson AB

Maskinutbildning tar sitt jobb på fullaste allvar och lägger ner mycket energi på utbildningen. Det spelar ingen roll om det är en eller flera vid tillfället. Jag och mina maskinförare är mycket nöjda med resultatet

Mikael Edlund - platschef D.A. Mattsson AB
Anneli Edholm, Unite Logistics Sweden AB

Maskinutbildning.nu har förmågan att på ett humoristiskt och kraftfullt sätt informera och utbilda. De utmanar och uppmanar till diskussion vilket gör att det blir en spännande dialog

Anneli Edholm - Verksamhetschef Unite Logistics Sweden AB
Anneli Edholm, Unite Logistics Sweden AB

Unite Logistics har anlitat Maskinutbildning.nu för att kunna erbjuda sina åkerier en bra utbildning till deras förare.

Anneli Edholm - verksamhetschef Unite Logistics Sweden AB