Kurs för dig som jobbar med fallskyddsutrustning

Utbildningen ”Fallskydd” vänder sig till personer som använder, eller kommer att använda, fallskyddsutrustning. Utöver det även arbetsledare och skyddsombud. Vi går igenom gällande lagar och arbetar för ett grundläggande säkerhetstänk.Vi är även generalagent för FALL SAFE® i Sverige och säljer därmed deras fallskyddsutrustning
  • Halvdag
  • Lagkrav
  • ID06-registreras

073-330 50 00

[email protected]

Allmänna detaljer

Utbildning – Fallskydd

Kunskap och personlig fallskyddsutrusning är vad som kan rädda livet på en person vid en fallolycka. Det handlar om att vara riskmedveten och förstå vilket skydd som fallskyddsutrustning ger. Utbildningen har därmed ett mycket stort fokus på den personliga säkerheten. Detta med allt från förankringspunkter och funktionskontroll till att utrustningen inte stör i arbetet.

Moment som ingår är exempelvis rättigheter och skyldigheter, fallteori samt selar. Utbildningen består av både teoretiska och praktiska moment.

Kursen kan kompletteras med utbildning inom räddning. I detta fall utgår vi ifrån den räddningsutrustning som företaget använder och utformar utbildningen mot den miljö där utrustningen kommer att användas.

ID06-auktoriserad utbildning

Vi har ID06-auktorisation och utbildningen kan registreras på ID06 Kompetensdatabas.

Utbildningsbevis

I slutet av utbildningen genomförs ett teoretiskt prov. Vid godkänt resultat på provet samt väl genomförda praktiska moment ges kursintyg.

Krav på erfarenhet

Någon tidigare utbildning eller erfarenhet krävs inte för att gå kursen. Däremot finns en fördel att man jobbat på arbetsplatser som jobbar med säkerhet kring arbete på hög höjd. Detta utifrån att det är lättare att sätta kunskapen i ett sammanhang.

Lagkrav

Enligt svensk lag ska alla personer som jobbar på arbetsplatser, där det finns risk för fall, fallskyddas. Det sker både med adekvat utbildning samt personlig fallskyddsutrustning. Det är även viktigt att besiktning sker av denna skyddsutrustning.

Utöver utbildning i Fallskydd är vi auktoriserade för att besikta fallskyddsutrustning från samtliga märken som säljs i Sverige.

Kurs på två nivåer

Vår kurs ”Fallskydd” kan beställas på två olika nivåer:

  • Teoretisk och praktisk fallskyddsutbildning
  • Teoretisk och praktisk fallskyddsutbildning + räddning. (Här utgår vi ifrån den fallskyddsutrustning som företaget använder och specificerar utbildningen mot dessa.)

 

Maskinutbildning.nu

Kunskap på väg …
info[email protected]

073-330 50 00