anvandning-av-lyftanordningar-och-lyftredskap-foreskrifter-afs2006-6