Arbete på väg

Kurs för dig som arbetar på väg

Kursen vänder sig till samtliga företag och personer som arbetar på vägar där Trafikverket och/eller kommun står som beställare.Kursen följer Trafikverkets nyaste krav och ger dokumenterad kunskap inom bland annat säkerhet och tillämpning av regler. Efter godkänt prov ges kursintyg vilket vi även kan registrera i ID06.
  • 1 Dag
  • Krav enligt Trafikverket och/eller kommun
  • För vägarbetare

073-330 50 00

[email protected]

Utbildning – Arbete på väg

Vid arbete där Trafikverket och/eller kommunen är beställare krävs att alla som arbetar på vägen har denna utbildning. För samtliga finns krav på grundkompetens och beroende på vilka arbetsuppgifter som utförs kan det även finnas krav på fördjupad utbildning.

Arbete På Väg 1.1

APV Grund

Arbete På Väg 1.2

Fordonsförare Grund

Arbete På Väg 1-3

Vägarbetare Grund

Arbete på Väg 2.1

Förare av TMA-fordon samt förare av fordon med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar samt TEN-T vägar

Arbete På Väg 2.2

Ansvarig för trafikanordningar och trafikdiregering

Arbete På Väg 2.3

Ansvarig för montering av längsgående skyddsanordning

Arbete På Väg 3.0

För personer som skall styra och leda entreprenader samt projektera

ID06-auktoriserad utbildning

Vi har ID06-auktorisation och utbildningen kan registreras på ID06 Kompetensdatabas.

MUEKs handbok

Vi får ofta frågor från kunder om vad som egentligen gäller då reglerna är extremt snåriga och svåra att förstå. Därför använder vi oss av MUEKs handbok som innehåller det mesta gällande allmänna bestämmelser kring ansvar för utmärkning av vägarbeten, planering av vägarbetet, trafikreglering med mera. 

Boken är ett komplement till vår kurs samt att det är lätt att finna information med hänvisning till de lagar och avtal som gäller. Med hjälp av boken och vår hemsida kan du som kund mycket lätt söka svar på alla frågor som kan uppkomma. Boken är tillverkad i ett mycket tåligt papper som tål fukt samt i ett format så den är enkel att ha med sig i fickan.  Detta för att ingen skall kunna hävda att man inte har tillgång till Handboken.

Vi vågar hävda att om ni jobbar efter denna bok får ni snabbare utförda arbeten, minskad olycksutveckling samt en bättre trafikmiljö.

Ett exemplar av denna handbok ingår till varje deltagare på våra kurser.
Önskar du beställa boken (även om du inte går en kurs hos oss) är det bara att maila eller ringa oss, boken kostar 100kr + moms.

ARBETSMILJÖ

 

ALLMÄNNA TRAFIKFÖRFATTNINGAR

Dokument att läsa 

Ändringsföreskrifter

 

KONTRAKTREGLER

DOKUMENT ATT LÄSA

HÄR

VÄGAR OCH GATORS UTFORMNING

 

Maskinutbildning.nu

Kunskap på väg …
[email protected]

073-330 50 00