Ansvar – Ansvarsutbildning för arbetsledare & skyddsombud,

Ansvarsutbildning - Arbetsledare & Skyddsombud

Halvdagsutbildning som ger deltagarna god insikt i lagar och bestämmelser kring säkerhet & ansvar på arbetsplatsen. Utbildningen vänder sig till dig som är ansvarig för personal med arbetsutrustning med särskilda risker.

  • Halvdag
  • För chefer, gruppledare, skyddsombud, fackombud m.m.
  • Kursintyg efter avslutat kurs

073-330 50 00

[email protected]

Allmänna detaljer

Ansvarsutbildning för arbetsledare & skyddsombud

Vår utbildning ”Ansvar för arbetsledare och skyddsombud” är en informationsträff på 2 – 4 timmar där vi grundligt går igenom vilket ansvar som ligger på arbetsledare/skyddsombud.

Många upplever regelverket kring ansvarsfördelning krånglig och svår att få överblick över. Det är vi medvetna om och anpassar därför utbildningen helt efter erfarenhet och tidigare kunskap. Med praktiska exempel och pedagogisk förklaring kan alla ta till sig kunskapen.

  • vem är det som bär ansvaret om olyckan är framme?
  • behöver man ett skriftligt körtillstånd?
  • vilka sanktionsavgifter kan Arbetsmiljöverket utfärda?
  • vilka författningssamlingar behöver du ha i bokhyllan?
  • vad är skillnaden på maskinerna?

Bland de punkter som tas upp finns bland annat Säkerhet, Sanktionsavgifter, Ansvarsfördelning mellan arbetsgivare/arbetstagare, Delegering samt Kända riskfaktorer.

Ansvarsutbildning för truck och travers

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetsledare oavsett position. Den rekommenderas även till skyddsombud som därmed tydligare kan se risker och förstå vilka som har ansvaret att minimera dessa.

Lagkrav på utbildning

Det finns lagkrav på att alla chefer och ledare på arbetsplatser med truckar, traverser m.m. ska ha relevant kunskap gällande ansvarsfördelning (AFS 2008:15, 2006:5). Denna kurs utgår från dessa lagar och ger denna grundläggande kunskap.

 

Maskinutbildning.nu

Kunskap på väg …
[email protected]

073-330 50 00

Vad tycker kursdeltagare?
Anneli Edholm, Unite Logistics Sweden AB

Maskinutbildning.nu har förmågan att på ett humoristiskt och kraftfullt sätt informera och utbilda. De utmanar och uppmanar till diskussion vilket gör att det blir en spännande dialog

Anneli Edholm - Verksamhetschef Unite Logistics Sweden AB

Maskinutbildning.nu har utbildat vår personal vid ett flertal olika tillfällen. En sak som är bra med Maskinutbildnings utbildningar är att de anpassar innehållet så att det passar deltagarna och är på helt rätt nivå.

Anna Lindberg - Kyrkogårdsmästare
Mikael Edlund, platschef D.A. Mattsson AB

Maskinutbildning tar sitt jobb på fullaste allvar och lägger ner mycket energi på utbildningen. Det spelar ingen roll om det är en eller flera vid tillfället. Jag och mina maskinförare är mycket nöjda med resultatet

Mikael Edlund - platschef D.A. Mattsson AB